Savremena estetska stomatologija ne može se zamisliti bez korišćenja bezmetalnih keramičkih krunica (navlaka) u protetskoj rehabilitaciji vaših zuba.

Za razliku od klasičnih metalo-keramičkih krunica koje se izrađuju od legure metala kao osnove tj. rama na koji se nanosi keramika, bezmetalne krunice ne sadrže “crni” metal kao osnovu, što doprinosi vrhunskom estetskom učinku koje ove krunice imaju.

Prednosti bezmetalne keramike:

Uklanjanje zubne supstance prilikom brušenja zuba za navlake je svedeno na minimum, odnosno uklanja se svega 0,5-1 mm, dok se prilikom brušenja za metalokeramiku uklanja 1,5-2mm, čime se značajno čuva zubno tkivo. Takodje, brušenje zuba ispod desnih je manje, čime se čuvaju desni, što bezmetalnim navlakama daje direktnu indikaciju za pacijente sa paradontozom (kod kojih su desni već kompromitovane).

Kod bezmetalne keramike se prilikom povlačenja desni vremenom ne vidi rub metala sive boje (pošto se umesto metala kao osnove koristi kapica od cirkonijuma bele boje) što obezbedjuje da u estetskom smislu bezmetalne navlake duže mogu trajati, odnosno da se konkretno iz estetskih razloga može odgoditi njihova zamena još neki vremenski period.

Prilikom predaje rada mnogo je lakše da se most (više pojedinačnih navlaka-krunica povezanih u jednu celinu) upasuje, bez dodatnog brušenja zuba i korekcija, jer se otisak kompjuterski skenira i izradjuje, što garantuje veću preciznost celokupnog rada.

Rub bezmetalne krunice je savršeno ispreparisan, upravo zbog kompjuterske obrade, što ima za cilj savršen odnos ruba krunice i gingive, tzv. perfektno rubno zatvaranje.

Bezmetalna keramika nema apsolutno nikakvih kontraindikacija!

Površina nadoknade od bezmetalne keramike je izuzetno otporna na kiseline, nema mikropukotina u svojoj strukturi, čime se onemogućuje taloženje naslaga na površinu navlake i njihov negativan uticaj na desni.

Svi ovi argumenti bi trebalo da utiču i na Vas prilikom donošenja odluke za koju vrstu protetskih nadoknada se opredeliti. Iako je finansijski aspekat bitan prilikom donošenja odluke, treba imati u vidu i da se radi o dužem vremenskom periodu i kompleksnim radovima u Vašem organizmu, koji osim estetskog i fukcionalnog efekta imaju ogroman uticaj na razvoj samopouzdanja i osećaj sigurnosti kao i društvene prihvaćenosti i okolini u kojoj živite i radite.

Ukoliko se odlučite za bezmetalnu keramiku, čime ćete postići vrhunski estetsko-funkcionalni efekat, stomatološka ordinacija Batiko sa svojim stručnim timom Vam garantuje kvalitet i dugotrajnost rada, kao i maksimalno lično zadovoljstvo svojim savršenim osmehom.